UE wprowadza nowe oznaczenia paliw. Znasz je?

Unia Europejska wprowadza nowe oznaczenia paliw. Będą one stosowane równolegle z obecnymi i mają zapobiegać pomyłkom przy tankowaniu oraz precyzyjnie określać parametry.

Dotychczasowe oznaczenia stosowane w Europie nie były jednoznaczne. To, co u nas oznaczane było Pb95, w innych krajach nazywano Euro95 lub jeszcze inaczej. Unijni urzędnicy przygotowali propozycję unifikacji oznaczeń, które stosowane miałyby być równolegle z dotychczasowymi. Odpowiednie naklejki mają być umieszczane zarówno na dystrybutorach, pistoletach, jak i klapkach wlewu paliwa w pojazdach. Chodzi o to, by kierowca nie miał wątpliwości jakie paliwo tankuje.

Według nowych oznaczeń benzyny otrzymają symbol "E" w okręgu. Obok litery znajdzie się cyfra określająca maksymalną ilość biokomponentów zawartą w paliwie. Oleje napędowe otrzymają literę "B" w kwadracie z podobną liczbą, pozostałe paliwa otrzymają oznaczenie w rombie: "H2" dla wodoru, "CNG" dla gazu ziemnego czy "LPG" dla gazu propan-butan. Oznaczenia zaczną obowiązywać od października.


Powrót do listy