Prawo jazdy kat.B pozwoli prowadzić trójkołowce

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która umożliwia poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom mającym od co najmniej trzech lat prawo jazdy kat. B.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość poruszania się motocyklem trójkołowym osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B od conajmniej 3 lat.
W uzasadnieniu do nowelizacji napisano: "technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowanie bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocyklitrójkołowych".

Powrót do listy